Oficjalny serwis Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu Gminna Izba Pamięci Gminna Orkiestra Dęta
Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu i Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie wspólnie zorganizowali akcję
 
„Bezpieczna droga do szkoły”.
 
Dzielnicowy gminy Borowie asp. Łukasz Rosłaniec przeprowadził spotkania we wszystkich placówkach
 
oświatowych z terenu gminy Borowie z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych o tym co na drodze
 
wolno i jak postępować by bezpiecznie dotrzeć do celu. Dzieci wspólnie z policjantem przechodzili przez
 
przejście dla pieszych, by mogli lepiej zapamiętać przedstawioną wiedzę.
 
Podczas spotkania prowadzący funkcjonariusz sprawdził wiedzę dzieci na temat numerów alarmowych.
 
Policjant omawiał również z dziećmi znaki drogowe. Rozmowa o obowiązujących przepisach nie jest zwykłą
 
lekcją, lecz praktyczną nauką dobrych nawyków i umiejętności rozpoznawania zagrożeń. Tego typu działania
 
mają na celu wyrobienie wśród najmłodszych właściwych nawyków zachowania oraz uświadomienie, z jakimi
 
zagrożeniami z mogą się spotkać najmłodsi podczas swojej drogi do przedszkola i szkoły. Dzieci chętnie
 
odpowiadały na zadawane przez policjanta pytania, utrwalając jednocześnie podstawowe zasady
 
bezpieczeństwa na drodze.
 
Prowadzący zajęcia policjant, był zaskoczony bardzo dobrą wiedzą, nawet najmłodszych przedszkolaków   
 
        w sprawach bezpiecznych zachowań na drodze.
 
 
Tuesday the 23rd. .