Oficjalny serwis Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu Gminna Izba Pamięci Gminna Orkiestra Dęta

Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu
pn.:
„Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Promowanie obszaru objętego LSP, w tym produktów

lub usług lokalnych”

Całkowita wartość operacji: 82 601,34 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 37 000,00 zł

Okres realizacji operacji: maj 2021 r. – grudzień 2021 r.

Główny cel operacji: Operacja ma na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę centrum informacyjnego z tablicą zbiorczą i tablicami merytorycznymi oraz zorganizowanie spacerów edukacyjnych do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.


Zakres projektu obejmuje następujące prace:

  • wykonanie tablic merytorycznych 75 x 100 cm;
  • wykonanie tablicy zbiorczej 150 x 100 cm;
  • wykonanie zadaszenia centrum informacyjnego.

 

 

Tuesday the 23rd. .