Oficjalny serwis Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu Gminna Izba Pamięci Gminna Orkiestra Dęta     Dysponuje salą widowiskową na 150 miejsc, świetlicą i biblioteką.

           Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności :

·         Organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

·         Poszukiwanie skutecznych i atrakcyjnych dróg rozbudowania i zaspokajania potrzeb kulturalnych wszystkich środowisk w gminie,

·         Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

·         Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, zespołów, oraz stowarzyszeń fundacji.

·         Organizowanie i koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, upowszechnianie kultury i sztuki ludowej,

·         Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej

·         Wychowanie etyczne dzieci i młodzieży z uwzględnieniem jak najszerszego zakresu wartości,

·         Uwrażliwianie mieszkańców gminy na kwestie czystości i piękna naturalnego środowiska człowieka.

·         Prowadzenie i organizowanie działalności Gminnej Orkiestry Dętej.

·          Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych.

 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu - mgr Katarzyna Iwaniec

 

 

Akty prawne:

 

Monday the 22nd. .