Oficjalny serwis Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu Gminna Izba Pamięci Gminna Orkiestra Dęta

Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Borowiu rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym. Następnie delegacje złożyły kwiaty przy Pomniku Niepodległości. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią oficjalne uroczystości nie mogły się odbyć.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Z radością informuję, że przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu zostało zainstalowane przepiękne czerwone serce❤️ 
na plastikowe nakrętki. Serce sfinansowane zostało przez Pana Krzysztofa Karpińskiego z firmy DEZ - DER z Łopacianki, a wykonane przez Pana Tomasza Gronka – Usługi spawalnicze.
Pierwsza zbiórka plastikowych nakrętek przeznaczona będzie dla Zuzi Jargiłło z Wichty.
Zachęcam mieszkańców gminy Borowie do włączenia się w akcję zbiórki.
Serdeczne podziękowania składam Panu Tomaszowi Gronkowi za nieodpłatne wykonanie serca oraz Panu Krzysztofowi Karpińskiego, który sfinansował zakup materiałów potrzebnych do wykonania serca.???
 
 
 

Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu
pn.:
„Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego byłego kościoła w Borowiuwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego ”

 

Całkowita wartość operacji: 66 956,05 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 42 604,00 zł

Okres realizacji operacji: maj 2021 r. – grudzień 2021 r.

Główny cel operacji: Operacja ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego wpisanego do rejestru zabytków ruchomych, mieszczącego się w budynku byłego kościoła w Borowiu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zakres projektu obejmuje wykonanie prac konserwatorskich tabernakulum i obrazu olejnego na płótnie „Trójca Święta” wraz z ramą z ołtarza głównego.

 

Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu
pn.:
„Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Promowanie obszaru objętego LSP, w tym produktów

lub usług lokalnych”

Całkowita wartość operacji: 82 601,34 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 37 000,00 zł

Okres realizacji operacji: maj 2021 r. – grudzień 2021 r.

Główny cel operacji: Operacja ma na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę centrum informacyjnego z tablicą zbiorczą i tablicami merytorycznymi oraz zorganizowanie spacerów edukacyjnych do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.


Zakres projektu obejmuje następujące prace:

  • wykonanie tablic merytorycznych 75 x 100 cm;
  • wykonanie tablicy zbiorczej 150 x 100 cm;
  • wykonanie zadaszenia centrum informacyjnego.

 

 

Monday the 22nd. .